Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup i dostawa leków P/9/2021 2021-06-18 14:01 2021-06-29 08:00
2. Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla oddziału neurochirurgii i bloku operacyjnego P/8/2021 2021-06-04 13:04 2021-06-17 08:00
3. Zakup i dostawa leków P/7/2021 2021-04-23 11:23 2021-05-26 10:30
4. Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej P/4/2021 2021-03-17 11:11 2021-04-22 08:15
5. Dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych P/5/2021 2021-03-17 11:15 2021-04-21 10:15
6. Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów P/6/2021 2021-04-13 11:58 2021-04-21 08:00
7. Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego P/3/2021 2021-03-15 09:42 2021-03-25 10:00
8. Zakup i dostawa leków P/1/2021 2021-02-12 11:59 2021-03-17 08:15
9. Zakup i dostawa immunoglobuliny P/2/2021 2021-02-16 14:23 2021-02-24 08:15
10. Zakup i dostawa leków na SM P/35/2020 2020-12-28 09:22 2021-02-01 08:30
11. Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180102*, 180103*, 18001, 180104, 180109 w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą P/36/2020 2020-12-28 14:52 2021-01-08 09:30
12. Zakup i dostawa żywności P/25/2020 2020-10-09 10:23 2020-11-13 08:00
13. „Podniesienie efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu” P/10/2020 2020-05-04 15:31 2020-06-15 08:30
14. Zakup i dostawa leków P/9/2020 2020-04-21 10:07 2020-05-27 08:30
15. Zakup i dostawa sprzętu medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 P/11/2020 2020-05-07 15:25 2020-05-20 09:30
16. Zakup i dostawa sprzętu medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 P/8/2020 2020-04-16 11:50 2020-04-27 09:30
17. Zakup i dostawa łóżek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 P/7/2020 2020-04-08 16:54 2020-04-23 09:45
18. Dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania P/6/2020 2020-03-04 14:11 2020-04-08 08:30
19. Zakup i dostawa leków na SM P/1/2020 2020-01-24 13:11 2020-03-02 08:30
20. Zakup i dostawa żywności P/16/2019 2019-10-29 09:14 2019-12-02 08:30
21. Zakup i dostawa immunoglobuliny P/12/2019 2019-05-14 11:21 2019-06-19 08:30
22. Zakup i dostawa leków P/8/2019 2019-03-28 13:03 2019-05-06 08:30
23. Zakup i dostawa leków na SM P/2/2019 2019-01-18 15:05 2019-03-04 08:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne